Wärmedämmung

Anfrage per E-Mail!

Steinwolle

petrafas

FACADE, Lambda Wert 0,035
ROOF 30, Lambda Wert 0,035
ROOF 60, Lambda Wert 0,037
ROOF 70, Lambda Wert 0,038

neowoll-katalog

ETX Platte

etx-etics-platte

WDVS Dämmplatte ETICS ab 80-119mm W/m-K 0,025
WDVS Dämmplatte ETICS ab 20-79mm W/m-K 0,026
WDVS Dämmplatte ETICS ab 120mm W/m-K 0,024

Alu Platte

aluminium-platte

termPIR ALU Dämmplatte Aluminium ab 20-250mm W/m-K 0,022

WS Vlies Platte

ws-vlies-platte

termPIR WS Glas-Dämmplatte ab 20-79mm W/m-K 0,026
termPIR WS Glas-Dämmplatte ab 80-119mm W/m-K 0,025
termPIR WS Glas-Dämmplatte ab 120-250mm W/m-K 0,024

Polystyrol

eps sto

EPS, Lambda Wert 0,030; 0,031